Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, furu, vrakbord, 12 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 3 72
2 1737 3 72
3 1738 3 72
4 1739 3 72
5 1749 3 72
6 1750 3 72
7 1754 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.