Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Sand
Fra Til
1 1740 2 72 3 72
2 1743 3 0
3 1744 4 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.