Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 1 1/4- 1 1/2 tommer tykke, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Holmestrand
Fra Til
1 1736 3 0 8 0
2 1737 3 0 8 0
3 1738 3 0 8 0
4 1739 3 1 7 38
5 1740 3 0 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.