Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10 fot lang, 2 tommer tykke, gode, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 10 72
2 1737 10 72
3 1738 10 72
4 1739 10 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.