Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1736 7 0
2 1737 7 0
3 1738 7 0
4 1739 7 0
5 1740 7 0
6 1741 7 0
7 1742 7 0
8 1743 7 0
9 1744 7 0
10 1745 7 0
11 1746 7 0
12 1747 7 0
13 1748 7 9
14 1749 7 0
15 1750 7 0
16 1751 7 0
17 1752 7 0
18 1753 7 0
19 1754 7 0
20 1755 7 0
21 1756 9 0
22 1757 9 0
23 1758 9 0
24 1759 8 12
25 1760 8 12
26 1761 8 12
27 1762 8 12
28 1763 8 24
29 1764 8 24
30 1765 10 0
31 1766 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.