Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen Langesund V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 7 72 7 72
2 1740 10 72 7 62 9 33
3 1741 10 72 7 72 9 24
4 1742 10 72 7 64 9 13
5 1743 10 72 10 72
6 1744 10 72 10 72
7 1745 10 50 10 54 10 50 10 54
8 1746 10 72 10 72
9 1747 10 72 10 72
10 1748 10 72 10 72
11 1751 10 72 10 72
12 1752 10 72 10 72
13 1753 10 72 10 72
14 1755 10 72 10 72
15 1757 10 72 10 72
16 1758 10 72 10 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.