Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10-12 fot, 1 - 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1754 3 0 10 0
2 1755 3 0 7 48
3 1758 5 0 10 0
4 1760 2 49 5 0
5 1761 2 65 4 55
6 1762 3 0 4 24
7 1763 2 80 3 84

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.