Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10-12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1751 2 80 8 33
2 1761 2 72 5 48
3 1763 3 72 4 72
4 1764 3 0 6 2
5 1765 3 51 3 60
6 1766 3 58 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.