Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10-12 fot, 1 1/4-2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1749 3 14 8 24
2 1751 7 0 12 0
3 1754 6 0 12 0
4 1755 4 5 11 5
5 1757 3 0 10 0
6 1758 3 14 9 69
7 1759 3 64 11 1
8 1760 3 0 10 0
9 1761 2 48 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.