Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10-12 fot, 1, 1 1/4- 2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1745 2 48 10 48
2 1746 2 12 7 84
3 1747 2 58 7 77
4 1750 2 92 8 11
5 1751 7 0 12 0
6 1753 7 0 12 0
7 1755 3 0 9 29
8 1757 3 2 10 0
9 1758 3 0 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.