Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10-12 fot, 1-1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1764 3 0 4 29
2 1765 3 61 4 72
3 1766 3 58 3 82

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.