Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10-12 fot,1, 1 1/4- 2 1/2 til 3 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1758 2 72 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.