Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 10-12 fot,1, 1 1/4-2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1760 3 63 9 48
2 1761 3 0 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.