Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Larvik og Sandefjord
Fra Til
1 1736 8 0
2 1737 8 0
3 1738 8 0
4 1739 8 0
5 1740 8 0
6 1741 8 0
7 1742 8 0
8 1743 8 0
9 1744 8 0
10 1745 8 0
11 1746 8 0
12 1747 8 0
13 1748 8 9
14 1749 8 0
15 1750 8 0
16 1751 8 0
17 1752 8 0
18 1753 8 0
19 1754 8 0
20 1755 8 0
21 1756 10 0
22 1757 10 0
23 1758 10 0
24 1759 9 12
25 1760 9 12
26 1761 9 12
27 1762 9 12
28 1763 9 12
29 1764 9 24
30 1765 11 0
31 1766 11 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.