Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen Kristiansand Larvik og Sandefjord V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 9 0 9 0
2 1737 8 0 8 48 9 0 8 48 8 72
3 1738 8 0 8 45 9 0 8 52 8 73
4 1739 8 0 8 48 8 0 9 0 9 0 8 31 8 80
5 1740 8 0 8 48 9 0 8 14 8 55
6 1741 8 0 8 48 9 0 8 48 8 72
7 1742 8 0 8 48 9 0 8 48 8 72
8 1743 8 0 8 48 9 0 8 50 8 73
9 1744 8 0 8 48 9 0 8 44 8 70
10 1745 8 0 8 48 9 0 8 44 8 70
11 1746 8 0 8 48 9 0 8 48 8 72
12 1747 8 0 8 48 9 0 8 44 8 70
13 1748 8 0 8 48 9 0 8 46 8 71
14 1749 9 0 9 0
15 1750 9 0 9 0
16 1751 8 0 8 48 9 0 8 48 8 72
17 1752 8 0 8 48 9 0 8 50 8 73
18 1753 8 0 8 48 9 0 8 48 8 72
19 1754 9 0 9 0
20 1755 8 0 8 48 9 0 8 43 8 70
21 1756 11 0 11 0
22 1757 8 0 8 48 11 0 9 41 9 66
23 1758 8 0 8 48 11 0 9 74 9 94
24 1759 10 24 10 24
25 1760 10 24 10 24
26 1761 10 24 10 24
27 1762 10 24 10 24
28 1763 10 24 10 24
29 1764 10 24 10 24
30 1765 12 0 12 0
31 1766 12 0 12 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.