Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 12 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund Larvik og Sandefjord V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1736 9 72 12 0 10 55
2 1737 12 0 12 0
3 1738 12 0 12 0
4 1739 12 0 12 0
5 1740 9 72 9 72
6 1741 9 72 12 0 10 79
7 1742 9 72 12 0 10 79
8 1743 12 0 12 0
9 1744 12 0 12 0
10 1745 12 0 12 0
11 1746 12 0 12 0
12 1747 12 0 12 0
13 1748 12 0 12 0
14 1749 12 0 12 0
15 1750 12 0 12 0
16 1751 12 0 12 0
17 1752 12 0 12 0
18 1753 12 0 12 0
19 1754 12 0 12 0
20 1755 12 0 12 0
21 1756 23 48 23 48
22 1757 23 48 23 48
23 1758 23 48 23 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.