Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 16 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Langesund
Fra Til
1 1736 17 0
2 1740 16 29
3 1741 16 32
4 1742 16 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.