Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 9-12 fot, 1 1 /4- 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1744 2 48 10 0
2 1746 2 48 7 0
3 1747 2 72 8 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.