Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 9-12 fot, 1, 1 1/4- 2 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1746 2 60 7 49
2 1747 2 48 12 0
3 1748 2 52 9 45
4 1751 2 48 8 64
5 1752 2 68 10 0
6 1753 3 67 10 0
7 1754 3 18 9 78
8 1757 3 0 10 0
9 1759 4 0 10 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.