Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 9-12 fot, 1, 1- 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1746 2 48 7 0
2 1747 2 55 7 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.