Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, 9-12 fot, 1- 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Moss
Fra Til
1 1737 2 81 5 48
2 1738 3 9 5 23
3 1739 2 72 5 15
4 1740 2 56 5 24
5 1741 2 48 4 92
6 1742 2 48 4 94
7 1743 2 50 5 52
8 1744 2 53 4 81
9 1745 2 48 5 53
10 1746 2 16 7 0
11 1747 2 72 8 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.