Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, gode 1 1/2 tommer bred, 12 fot bred, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1749 8 0 8 48
2 1750 8 0 8 48
3 1754 8 0 8 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.