Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, lastebord, 10 fot, 2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 4 72
2 1737 4 72
3 1738 4 72
4 1739 4 72
5 1740 4 72
6 1741 4 72
7 1742 4 72
8 1743 4 72
9 1744 4 72
10 1745 4 66
11 1746 4 72
12 1747 4 72
13 1748 4 72
14 1749 4 72
15 1750 4 72
16 1751 4 72
17 1752 4 72
18 1753 4 72
19 1754 4 72
20 1755 4 72
21 1757 4 72
22 1758 4 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.