Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 4 0
2 1737 4 0
3 1738 4 0
4 1739 4 0
5 1740 4 0
6 1741 4 0
7 1742 4 0
8 1743 4 0
9 1744 4 0
10 1745 4 0
11 1746 4 0
12 1747 4 0
13 1748 4 0
14 1749 4 0
15 1750 4 0
16 1751 4 0
17 1752 4 0
18 1753 4 0
19 1754 4 0
20 1755 4 0
21 1757 4 0
22 1758 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.