Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, lastebord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 3 72
2 1737 3 72
3 1738 3 74
4 1739 3 72
5 1740 3 72
6 1741 3 72
7 1742 3 72
8 1743 3 72
9 1744 3 72
10 1745 3 72
11 1746 3 72
12 1747 3 72
13 1748 3 72
14 1749 3 72
15 1750 3 72
16 1751 3 72
17 1752 3 72
18 1753 3 72
19 1754 3 72
20 1755 3 72
21 1757 3 72
22 1758 3 48 3 55

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.