Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, vrakbord, 12 fot, 1 1/4 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1740 2 72
2 1741 2 72
3 1742 2 72
4 1743 2 72
5 1744 2 66
6 1745 2 72
7 1746 2 72
8 1747 2 72
9 1748 2 72
10 1751 2 72
11 1752 2 72
12 1753 2 72
13 1755 2 72
14 1757 2 72
15 1758 2 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.