Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gran, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Drammen
Fra Til
1 1736 2 0 2 48
2 1737 2 0 2 48
3 1738 2 0 2 48
4 1739 2 7 2 50
5 1740 2 0 2 48
6 1741 2 0 2 48
7 1742 2 0 2 48
8 1743 2 0 2 48
9 1744 2 0 2 48
10 1745 2 0 2 48
11 1746 2 0 2 48
12 1747 2 0 2 48
13 1748 2 0 2 48
14 1749 2 4 2 48
15 1750 2 0 2 48
16 1751 2 0 2 48
17 1752 2 0 2 48
18 1753 2 0 2 48
19 1754 2 0 2 48
20 1755 2 0 2 48
21 1757 2 0 2 60
22 1758 2 0 2 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.