Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, undermåls, 10 fot, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1736 4 0 5 0
2 1737 4 0 5 0
3 1738 4 0 5 0
4 1739 4 0 5 0
5 1742 4 48
6 1743 4 48
7 1744 4 48
8 1745 4 48
9 1746 4 48
10 1747 4 48
11 1748 4 48
12 1749 4 48
13 1750 4 48
14 1751 4 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.