Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, undermåls, 12 fot, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1736 5 0 6 0
2 1737 5 0 6 0
3 1738 5 0 6 0
4 1739 5 0 6 0
5 1740 5 48
6 1741 5 48
7 1742 5 48
8 1743 5 48
9 1744 5 48
10 1745 5 48
11 1746 5 48
12 1747 5 48
13 1748 5 48
14 1749 5 48
15 1750 5 48
16 1751 5 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.