Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, vrakbord, tylfter, 10

Handelsvare, enhet, mengde

Ukjent

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1637 6 48
2 1638 6 0
3 1642 3 72
4 1670 4 0
5 1671 5 0
6 1673 4 72
7 1674 5 0
8 1683 3 74
9 1687 2 48
10 1688 2 75
11 1689 3 2
12 1690 3 59
13 1691 3 72
14 1692 3 72
15 1693 3 72
16 1694 3 72
17 1695 4 0
18 1696 4 77
19 1697 4 48
20 1698 3 83
21 1699 4 36
22 1700 3 35

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.