Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, vrakbord, 10 fot, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1736 2 0 3 0
2 1737 2 0 3 0
3 1738 2 0 3 0
4 1739 2 0 3 0
5 1741 2 48
6 1742 2 48
7 1743 2 48
8 1744 2 48
9 1745 2 48
10 1746 2 48
11 1747 2 48
12 1748 2 48
13 1749 2 48
14 1750 2 48
15 1751 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.