Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, vrakbord, 12 fot, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1736 3 0 4 0
2 1737 3 0 4 0
3 1738 3 0 4 0
4 1739 3 0 4 0
5 1740 3 48
6 1741 3 48
7 1742 3 48
8 1743 3 48
9 1744 3 48
10 1745 3 48
11 1746 3 48
12 1747 3 48
13 1748 3 48
14 1749 3 48
15 1750 3 48
16 1751 3 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.