Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygg, dansk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 68 0
2 1816 26 65

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1714 1 72 1 72
2 1720 2 12 2 12
3 1725 2 0 2 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 20 66

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 60 0 78 13
2 1816 35 9

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 2 25
2 1738 2 57
3 1739 2 35
4 1740 2 59
5 1741 3 68
6 1742 4 8
7 1743 3 27
8 1744 2 59
9 1745 2 29
10 1746 2 27
11 1747 2 38
12 1748 2 29
13 1749 3 30
14 1750 2 54
15 1751 2 49
16 1752 2 64
17 1753 2 46
18 1754 2 60
19 1755 2 47
20 1756 2 58
21 1757 3 51
22 1758 3 89
23 1760 3 5
24 1761 2 85
25 1762 2 85
26 1763 3 56
27 1764 3 48
28 1765 3 61
29 1766 3 84
30 1767 3 43
31 1768 3 68
32 1769 3 26
33 1770 3 23
34 1771 3 88
35 1772 4 79
36 1773 4 90
37 1774 3 63
38 1775 3 15
39 1776 3 26
40 1777 2 75
41 1778 3 26
42 1779 3 29
43 1780 3 45
44 1781 3 43
45 1782 3 86
46 1783 4 15
47 1784 4 62
48 1785 4 38
49 1786 4 40
50 1787 4 22
51 1788 3 82
52 1789 4 31
53 1790 4 64
54 1791 4 12
55 1792 3 29
56 1793 3 70
57 1794 4 43
58 1795 4 73
59 1797 3 94
60 1798 3 76
61 1799 4 92
62 1800 5 50
63 1801 8 14
64 1802 5 4
65 1803 7 16
66 1804 6 2
67 1805 6 4
68 1806 6 92
69 1807 6 92
70 1808 7 14
71 1809 11 40
72 1810 14 95
73 1811 24 42
74 1812 26 84

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 27 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.