Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygg, holstensk eller rostocher, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 29 38

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 23 58

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 38 9

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1758 4 12
2 1760 5 30
3 1761 3 12
4 1762 3 15
5 1763 3 82
6 1764 3 48
7 1765 3 69
8 1766 3 84
9 1767 3 54
10 1768 3 82
11 1769 3 35
12 1770 3 29
13 1771 3 93
14 1772 4 86
15 1773 4 90
16 1774 3 86
17 1775 3 23
18 1776 3 46
19 1777 3 8
20 1778 3 54
21 1779 3 49
22 1780 3 61
23 1781 3 57
24 1782 4 16
25 1783 4 31
26 1784 4 82
27 1785 4 67
28 1786 4 61
29 1787 4 51
30 1788 4 18
31 1789 4 51
32 1790 4 92
33 1791 4 38
34 1792 3 67
35 1793 4 14
36 1794 4 71
37 1795 5 9
38 1797 4 40
39 1798 4 32
40 1799 5 34
41 1800 6 34
42 1801 8 68
43 1802 5 70
44 1803 7 60
45 1804 6 60
46 1805 6 84
47 1806 7 91
48 1807 7 90
49 1808 8 25
50 1809 11 92
51 1810 17 19
52 1811 26 60
53 1812 45 95

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 30 39

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.