Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygg, holstensk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1813 72 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1814 203 84

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1813 73 38 80 95

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1742 4 26
2 1743 3 32
3 1744 2 70
4 1745 2 43
5 1746 2 29
6 1747 2 50
7 1748 2 56
8 1749 3 30
9 1750 2 75
10 1751 2 60
11 1753 2 46
12 1754 2 72
13 1755 2 59
14 1756 2 61
15 1757 3 10
16 1758 3 62
17 1760 2 92

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1814 248 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.