Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygg, irsk eller skotsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1743 3 3
2 1760 2 85
3 1761 2 85
4 1762 2 59
5 1764 3 56
6 1765 3 43
7 1766 3 84
8 1767 3 43
9 1768 3 82
10 1769 3 43
11 1770 3 16
12 1773 4 92
13 1776 3 2
14 1777 2 72
15 1778 3 4
16 1779 3 19
17 1780 3 43
18 1781 3 29
19 1782 3 77
20 1783 4 10
21 1784 4 56
22 1785 4 50
23 1786 4 32
24 1787 4 21
25 1788 3 84
26 1789 4 21
27 1790 4 48
28 1791 3 81
29 1792 3 29
30 1793 3 83
31 1794 3 92
32 1795 4 56
33 1797 3 95
34 1798 4 6
35 1799 4 64
36 1800 5 46
37 1804 6 35
38 1805 6 58
39 1806 7 38
40 1807 7 27
41 1808 7 5
42 1809 9 80

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.