Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygg, irsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1719 1 48

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 2 11
2 1738 2 30
3 1739 2 9
4 1740 2 30
5 1741 3 28
6 1742 3 32
7 1744 2 39
8 1745 2 17
9 1746 2 3
10 1747 2 3
11 1748 2 3
12 1749 3 31
13 1750 2 56
14 1751 2 47
15 1756 2 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.