Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bygg, skotsk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand Risør V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 1 24 1 60 1 48

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1742 4 2
2 1744 2 39
3 1745 2 3
4 1746 1 94
5 1747 2 3
6 1748 2 3
7 1749 2 86
8 1750 2 56
9 1751 2 47
10 1752 2 72
11 1755 2 46
12 1756 2 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.