Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Byggmel, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fredrikstad Risør Stavanger V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 1748 2 24 2 24
2 1755 1 83 1 83
3 1765 3 0 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.