Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Byggryn, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Halden Kristiansand V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1761 3 24 3 24
2 1765 6 0 6 0
3 1766 5 76 5 76

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.