Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Byggryn, efterskreven, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 75
2 1752 3 45 3 57
3 1753 2 75
4 1754 4 0
5 1757 6 0
6 1758 7 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.