Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Byggryn, holstensk, skjepper, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1753 64
2 1754 64
3 1755 64
4 1758 1 0
5 1759 82
6 1760 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.