Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin raw - I2_5, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1874 31
2 1875 23
3 1876 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.