Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 4 0
2 1826 4 6
3 1827 3 0
4 1830 6 0
5 1831 6 61
6 1832 10 87
7 1833 9 0
8 1834 8 90
9 1835 7 82
10 1836 6 0
11 1837 4 60
12 1839 3 36
13 1840 3 10
14 1841 3 102
15 1844 6 24
16 1845 7 29
17 1846 6 34

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.