Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 6 52
2 1834 8 102
3 1835 7 33
4 1836 5 72
5 1837 4 49
6 1838 3 98
7 1839 3 69
8 1840 3 25
9 1841 3 95
10 1842 3 95
11 1843 6 16
12 1844 7 99
13 1845 7 27
14 1846 6 3
15 1847 5 39
16 1848 4 84
17 1849 3 109
18 1850 4 36
19 1851 5 19
20 1852 6 90
21 1853 4 78
22 1854 5 85
23 1855 10 90
24 1856 6 37
25 1857 4 46
26 1858 4 90
27 1859 5 12
28 1860 6 27
29 1861 5 48
30 1862 4 108
31 1865 6 32
32 1866 6 73
33 1867 6 117
34 1868 8 9
35 1869 7 60
36 1871 7 12
37 1872 6 82
38 1873 6 60
39 1874 6 56

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.