Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CARROTS [GULRØTTER] - Carrots - F4_1, liter, 20

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1876 55

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.