Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (dark brown) ekte gjetost - C2_7, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 24
2 1870 23
3 1871 24
4 1872 25
5 1873 26
6 1874 28
7 1875 31
8 1876 31

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.