Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (dark brown) ekte gjetost - C2_9, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 28
2 1875 32
3 1876 34

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.