Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_4, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 14
2 1842 13
3 1843 12
4 1844 12
5 1845 13
6 1846 16
7 1848 20
8 1855 19
9 1861 18
10 1862 18
11 1863 15
12 1864 17
13 1865 15
14 1866 15
15 1867 20
16 1871 16
17 1872 15
18 1873 14
19 1874 15
20 1875 15
21 1876 15

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.