Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_11, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1852 14
2 1853 13
3 1854 16
4 1859 16
5 1860 20
6 1861 20
7 1864 20
8 1865 18
9 1866 20
10 1867 20
11 1868 20
12 1869 19
13 1870 20
14 1871 20
15 1872 18
16 1873 20
17 1874 26
18 1875 26
19 1876 26

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.